Güneş Enerjili Evler

Günümüz modern dünyasının en yaygın kullanılan enerji formu olan elektrik enerjisi çok çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Termik santrallerde kömürden, çevrim santrallerinde doğalgazdan, nükleer santrallerde radyoaktif tepkimelerden... Fosil yakıtlardan elektrik üretiminde doğaya bırakılan sera gazları ve diğer partikül maddeler; nükleer santrallerin radyoaktif atıkları sebebiyle bu teknolojiler konvansiyonel teknikler olarak adlandırılmış, bunun yanında doğal ve sürekli kaynaklar olan rüzgar ve güneş enerjilerinden üretim teknolojileri temiz enerji sistemleri olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Küresel ısınmanın etkileri sonucunda çok yakın bir gelecekte temiz enerji sistemlerinin kullanımında büyük bir artış gözlenecektir.

Bir temiz enerji sistemi temelde iki elemandan oluşur; birincil kaynaktan elektriği üreten rüzgar türbini veya güneş paneli ve bu enerjiyi depolamaya yarayan akü bankası. Temiz enerji sistemlerinin en büyük handikapı olan süreksizlik sorunu, sistemlerde kullanılan elektronik şarj kontrol üniteleri ve yüksek performanslı aküler sayesinde çözülmüştür. Yani temiz enerji sistemlerinde kullanacağınız elektrik, kullandığınız anda esen rüzgara veya ışıyan güneşe bağlı değildir. Bulutlar açtığında ve rüzgar estiğinde akü bankası ihtiyacınız olan enerjiyi şarj olarak depolar ve buzdolabınız için gerekli elektrik akü bankasından gelir, tıpkı aracınızın aküsünün seyir halinde şarj olması, arabayı durduğunuzda ise teybinizin veya klimanızın sorunsuzca çalışması gibiRüzgar türbini ve güneş panelleri doğal kaynaklardan (rüzgar mekanik enerjiden, güneş radyasyondan) elektrik üreterek bunu şarj kontrol ünitelerine iletirler. YUNCEY sistemlerinde kullanılan rüzgar türbinlerinin mikroişlemcili şarj kontrol üniteleri türbine entegredir ve ayrı bir üniteye ihtiyaç duyulmaz. Şarj kontrol üniteleri kaynaktan gelen akımı akülerin durumunu sürekli kontrol ederek düzenler, akülerin fazla şarj olarak zarar görmesini engeller. Şarj kontrol ünitelerinden geçen doğru akım (güneş panelleri ve rüzgar türbinleri kuruluma göre 12, 24 veya 48 VDC verecek şekilde tasarlanmıştır) akülere verilir. Aküler de kurulum şekline göre 12, 24, 48 V DC elektriği DC-AC çeviriciye (inverter) vererek 220V alternatif akıma çevrilmesi sağlanır. Bundan sonrası evinize bağlanan şebeke elektriğinden farksızdır, istenilen yük (aydınlatma, televizyon, buzdolabı vs.) bu çıkıştan beslenebilir.

Bir temiz enerji sistemi tasarımlanırken iki önemli soru vardır:

1-Enerji sistemi kurulacak arazide şebeke elektriği var mı?

2-Beslenecek yüklerin toplam kurulu gücü ve gün içinde kullanım süreleri tahmini olarak nedir?

Bu sorulardan ilkinin cevabı sistem kurulumunun ekonomik olup olmadığı cevabını verecektir. Zira temiz enerji sisteminin ekonomik olması için en yakın şebeke hattından en az ortalama 800m uzak bir bölgede kullanılması şarttır. Bu şartlarda şebeke elektriği çekmek için kurulacak trafo, direk ve kablolama masrafları karşısında temiz enerji sistemi kurmak maliyet, kurulum süresi ve güvenilirlik açısından daha avantajlıdır. Aksi takdirde temiz enerji sistemi kurmak şebeke elektriğinden daima pahalı olacağından bu tip uygulamalara enerji ekonomisi konusunda duyarlılık yaratma misyonu olan firmamız sıcak bakmamaktadır. Yakın bir süreçte çıkması beklenen kanunlar ile şebeke bağlantılı rüzgar ve güneş sistemlerinin kurulması ekonomik olarak rantabl olacaktır.

Temiz enerji sistemi tasarımında ikinci önemli faktör ise beslenecek yükün, yani evde kullanılacak elektrikli cihazların kurulu gücü ve günlük kullanım sürelerinin tespitidir.

Örnek olarak; ortalama bir buzdolabı günlük 1,5 kWh enerji tüketir. Ortalama bir televizyonun gücü yaklaşık 100Watt'tır, günlük 6 saat çalıştığı düşünülürse günlük toplam tüketimi 600 Wh/gün olacaktır.

Rüzgar türbini ve güneş panellerinin üretim bilgileri şu şekilde hesaplanabilir. Rüzgar türbinleri maksimum güçlerine sadece belli rüzgar hızlarında ulaşırlar, az rüzgarda veya fırtınalı havalarda performansları düşer. Bu yüzden bir türbinin üreteceği elektrik enerjisi türbinin kurulu gücünün 4 ila 6 faktörüyle çarpılmasıyla bulunur.

Yani 900 Watt'lık WH-090B türbin günlük ortalama 900x5 = 4,5 kWh enerji üretir.

Aynı şekilde güneş panelleri de maksimum güçlerinde elektrik üretimine sadece tam güneşli havalarda ulaşırlar. Örneğin SH-080P bir panel, İstanbul'da kış aylarında 80x3=240 Wh/gün, yaz aylarında 80x5=400 Wh/gün üretir. Antalya'da ise güneşlenme süresinin daha uzun olmasından dolayı bu faktörler 4-6 olabilir.

Sistemlerin tasarlanmasında göz önüne alınması gereken başka faktörler de verimlilik, otonomi ve elektronik ekipmanlarının uyumluluğudur. Kullanacağınız uygulamaya en optimum sisteme karar vermek için tüketimle ilgili bilgileri oluşturduktan sonra YUNCEY ile temasa geçiniz.

Bu sistemlerin montajı, konusunda deneyimli herhangi bir elektrik teknisyeni tarafından yapılabilmektedir ancak bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

-Rüzgar türbini montajından önce saha fizibilitesi yapılmalı, türbinin monte edileceği alanın uygun olup olmadığı araştırılmalıdır.
-Türbin ve sistem montajından yaklaşık bir hafta önce türbin direği için beton çalışması yapılmalıdır. Bu işlem bir inşaat ustası tarafından, belli kurallar ve basit bir proje doğrultusunda kolaylıkla yapılabilir.
-Güneş panelleri isteğe bağlı olarak çatıya veya bahçeye monte edilebilir. Ancak panellerden yüksek verim alabilmek için yaz ve kış açıları ayarlanabilir bir konstrüksiyonda montaj yapılması en sağlıklısıdır. Paneller genellikle güney cepheye bakacak şekilde monte edilir.
-Güneş panellerinin montaj sahası seçilirken çevrede gün boyu gölge yapacak cisim veya binalar olmamasına dikkat edilmelidir.
-Temiz enerji istemlerinde DC akımı (voltaja bağlı olarak) yaklaşık 10 metreden uzağa taşımak verimi büyük oranda düşürmektedir. Bu yüzden akü bankası, şarj kontrol cihazları ve inverter'in monte edileceği mekan, türbin veya panellere uzak olmamalıdır. Rüzgar türbini ile ev arasındaki mesafe çok ise arada küçük bir kulübe yapılarak elektriğin 220V AC gerilime ve kayıpsız şekilde eve iletilmesi sağlanabilir.
-Akü bankası, şarj kontrol üniteleri ve inverterlerin monte edileceği mekan iyi havalandırılmalı, gün içinde çok büyük sıcaklık değişimlerine uğramamalıdır. Aksi takdirde akülerin ömrü kısalır ve performansları düşer.

Temiz enerji sistemlerinde rüzgar türbini dışında hareketli parçası olan ekipman bulunmadığından teferruatlı ve masraflı bakımlar gerekmez. Bakım olarak adlandırılabilecek birkaç noktaya dikkat edilirse bu sistemleri üretici firmaların öngördüğü ömür süresince sorunsuz kullanmak mümkündür.Bu küçük bakım ve kullanım önerileri uygulandığı takdirde güneş panelleri ömür boyu, rüzgar türbinleri 20-30 yıl, aküler 10-15 yıl sorunsuzca çalışıp enerji üretmeye ve depolamaya devam edecektir.

Her tür temiz enerjili konut/inşaat projeniz için lütfen YUNCEY Enerji'yi arayınız.
 

 

YUNCEY - | Alternatif Enerji Sistemleri |                              ®  RcMedya ©                               Tel : 0332.351 51 82