Güneş Enerjili Sulama

Küresel iklim değişikliğinin etkileri dünyada olduğu gibi son yıllarda Türkiye'de de güçlü bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Kuraklık tarım sektörünü etkileyen en büyük sorun olarak ön plana çıkmıştır. Yurdumuzda sulama çok ilkel yöntemlerle yapıldığı için tüm su tüketiminin yaklaşık %75'i tarımsal uygulamalarda harcanmaktadır. Buna alternatif olarak acilen damla sulama yöntemine geçiş artık zorunlu olmuştur. Damla sulama sistemlerinin elektrik ihtiyacı konvansiyonel sistemlere göre çok daha az olduğu için elektrik olmayan birçok bölgede enerji talebini güneş ve rüzgar enerjisi ile sağlamak en ekonomik ve ekolojik yöntem olacaktır.Aynı zamanda su çekme ihtiyacı için de genelde elektriğin olmadığı yerlerde dizel jeneratör kullanılmaktadır. Bu hem toprak kirliliğine sebep olmakta hem de mazot/benzin için yüksek işletme bedeli ödenmektedir. Ayrıca dizel jeneratörlerin sık sık bakım ihtiyacı duyması da çiftçiler için ayrı bir masraf kapısı açmaktadır. Halbuki özel güneş enerjisi ile çalışan DC pompalar vasıtası ile 120m derinlikteki kuyulardan bile su çekmek mümkündür. Akü kullanılmayan bu sistemler güneşin varolduğu gündüz saatlerinde sistem suyu çekip bir depoda biriktirmekte, güneşin olmadığı zamanlarda da bu depoda biriktirilmiş olan su, tarla sulama işleminde kullanılmaktadır.

Güneş enerjili su çekme ve sulama sistemleri için lütfen YUNCEY Enerji ile temasa geçiniz.

 

 

YUNCEY - | Alternatif Enerji Sistemleri |                              ®  RcMedya ©                               Tel : 0332.351 51 82