Rüzgar Enerji Uygulamaları

İnsanoğlu yüzyıllardır rüzgar enerjisinden yararlanmaktadır. İlk örnekleri Hollanda'da olan yeldeğirmenleri su çekme ve un öğütme amaçlı kullanılmışlardır. Bugün ise modern rüzgar türbinleri elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Aynen bir yeldeğirmeni gibi rüzgar türbinleri de bir kule üzerine monte edilmektedir. Yaklaşık 30 metre ve daha yüksek kule uzunlukları ile daha hızlı ve daha az türbülanslı olan rüzgar profillerini yakalamak mümkün olmaktadır. Rüzgar türbinleri bir kafanın üzerine oturtulmuş iki veya üç kanat sayesinde rüzgar enerjisini yakalarlar. Kanatlar bir uçak kanadı gibi işlev görürler, alçak basınçlı hava kanatları yukarı doğru iter, bu güç karşıdan gelen rüzgarın yarattığı güçten çok daha fazla olduğu için bu iki gücün bileşkesi sayesinde kanatlar bir pervane gibi dönmeye başlarlar, oluşan kinetik enerji de elektrik enerjisine çevrilir.

Rüzgar türbinleri elektrik hattından bağımsız olarak istenilen yerde elektrik üretirler, bir fotovoltaik güneş paneli grubu ile verimleri daha artar.Bu tip uygulamalar daha çok telekomunikasyon sistemleri, su çekme ve dağ/çiftlik evlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak içindir. Daha büyük ölçekli rüzgar türbinleri ise direkt olarak şebekeye bağlanabilme özelliğine sahiptirler. Birçok rüzgar türbininin oluşturduğu rüzgar çiftlikleri bir elektrik santrali olarak hizmet verirler. Yurtdışında birçok elektrik şirketi tamamen rüzgardan elde ettikleri elektriği son kullanıcıya satmaktadırlar.

Teknolojideki hızlı gelişmeler ile rüzgar sistemlerinin bakım ve servis ihtiyaçları minimum seviyelere düşmüş buna paralel olarak verimlilikleri de hızla artmıştır. Şebeke hattından uzak ve enerjisini tamamen güneş ve rüzgardan sağlayacak telekom vericileri, çiftlik evleri genelde ada, dağlık alanlar gibi meteorolojik şartların ağır olduğu coğrafi bölgelerde kurulduğu için, bu şartlar altında verim alınacak rüzgar türbinleri seçilmektedir.

  

Telekomünikasyon ve konut sistemlerinde 400W ile 3000W arasındaki saatlik üretim kapasitesine sahip rüzgar türbinleri 12/24/48V DC veya isteğe bağlı olarak 220V AC elektrik üretmektedirler. Bir rüzgar türbininin üretimi kanat çapının karesi ile ve rüzgar hızının küpü ile doğru orantılıdır. Üç kanatlı bir rüzgar türbini genelde 11-12 m/s'lik bir rüzgar hızında maksimum gücüne ulaşmaktadır. Telekom ve konut uygulamalarında kullanılan rüzgar türbinleri 150km/saat'lik rüzgar hızlarına kadar sorunsuzca üretime devam ederler.

Rüzgar türbinlerinin en önemli yan aksamlarından biri de kullanılan kule yapısıdır. Seçilen rüzgar türbininin büyüklüğüne göre 6 ile 24mt arasında galvaniz çelikten yapılmış ve 3-6 gerdirme ile statik yapısı sağlamlaştırılmış kuleler kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka faktör de rüzgar türbini alt kanadının en yakın engelden yaklaşık 3m yüksekte ve tercihen 40-50m uzaklıkta olmasıdır. Aksi taktirde meydana gelen türbülans ile rüzgar türbinin ömrü ve elde edilen verim azalacaktır.

Rüzgar türbinlerinin başlıca uygulama alanları şöyle özetlenebilir:

 

 • Elektrik hattından uzak çiftlik evleri, dağ evleri ve yazlıklar
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler
 • Farklı marine, deniz üstü uygulamalar
 • Deprem, doğalgaz, su gibi farklı ölçüm istasyonları
 • Acil iletişim sistemleri
 • Otoyol ışıklandırması
 • Sulama ve pompa sistemleri, zirai uygulamalar
 • Bahçe, sokak ve reklam panoları aydınlatılması
 • Telekomünikasyon sistemleri
 • TV ve radyo sistemlerinin elektrik ihtiyacı
 • Şebeke hattına bağlı uygulamalar
 • Farklı akademik uygulamalar, arge projeleri
   
 • Rüzar Enerjisinin Faydaları
  Rüzgar Enerjisinin Evlerde KullanımıDoğaya zarar vermeyen bir sistemdir, gaz çıkışı olmaz. Tükenmeyen bir enerji türüdür, rüzgar estikçe devam eder. Kurulumu kolaydır. Görece düşük maliyetlidir. Bakım gereksinimi azdır. Türbinlerin bozulma ihtimali düşüktür. Bireysel kullanıma uygundur.
 • YUNCEY - | Alternatif Enerji Sistemleri |                              ®  RcMedya ©                               Tel : 0332.351 51 82