SSS

SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR
 
 
Bu bölümde rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda sıkça soruların soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Sormak istediğiniz diğer sorular için lütfen bizi arayınız.

Temiz enerji kaynağı ne demektir?
Temiz enerji kaynaklarını kısaca kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji kaynakları (güneş, rüzgâr, su ve biokütle gibi) olarak tanımlayabiliriz. Temiz enerji kaynaklarının kullanımı için önemli olan diğer kriterler ise taşınabilirlik, bakım ihtiyacı olmaması, ihtiyacın olduğu yerde üretim, hiçbir atık çıkmaması, sessiz üretim olarak sıralanabilir. Türkiye hem güneş bakımından hem de rüzgâr bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bu zenginliği boşa harcama lüksüne sahip olmayan yurdumuz için tükenmeyen bir kaynak olan rüzgâr ve güneş önümüzdeki yılların temel ısıl enerji ve elektrik kaynağı olmaya adaydır.

Güneşten enerji nasıl elde edilir?
Güneş panelleri güneş kolektörlerinden farklı olarak sıcak su değil elektrik enerjisi üretirler. Panel yüzeyine gelen güneş ışığı panellerin yapıldığı özel yarı iletken malzemenin elektrik üretmesini sağlar. Sistemin çalışması için direk güneş ışığı almasına gerek yoktur, aydınlık yeterlidir, bu sayede bulutlu havalarda dahi üretim yapılabilir.

Rüzgârdan enerji nasıl elde edilir?
Rüzgâr türbinleri kanatları sayesinde rüzgârın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Üretim türbin kanatları büyüdükçe ve rüzgâr hızı arttıkça artar.

Temiz enerji sistemleri nerelerde kullanılabilir?
Rüzgâr ve güneş enerjisi sistemleri ülkemizde şebeke elektriğinin ulaşmadığı her yerde kullanılabilirler.
Elektriksiz çiftlikler, dağ evleri, yazlıklar
Elektriği olmayan şehre uzak köyler
Deprem, doğalgaz, su gibi ölçüm istasyonları
Farklı akademik uygulamalar, ar-ge projeleri
Sanayi uygulamalarına otoprodüktör sistemleri
Acil iletişim sistemleri
Telekomünikasyon sistemleri
Tekneler, deniz uygulamaları
Rüzgâr ve güneş enerjisinin kullanıldığı başlıca örnekler olarak sıralanabilir.

Temiz enerji sistemleri neden sadece elektrik olmayan yerlere kuruluyor?
Elektrik bulunmayan bir araziye şebeke elektriğinin çekilmesi trafo kurulması gerekebileceği ve direk dikim masrafları nedeniyle bir hayli maliyetli olmaktadır. Güneş ve rüzgârla kurulan bir sistem şebeke elektriği çekilmesinden daha ucuza gelecektir. Şebeke elektriğinin bulunduğu durumlarda ise kurulan güneş ya da rüzgâr enerjisi sisteminin kendini geri ödeme süresi 25 yılı bulduğundan dolayı tercih edilmemektedir.

Bulunduğum yerde şebeke elektriği var ama ben yine de temiz enerji sistemi kurmak istiyorum, yasal olarak bir sakıncası var mı?
Şebeke elektriği olan yerlerde güneş ya da rüzgâr enerjisi kullanımıyla ilgili yasal bir sakınca yoktur. Belediyeden veya başka bir kurumdan herhangi bir izin belgesi almanıza da gerek yoktur. Fakat bu bölgelerde sistemin kendini geri ödeme süresi 25 yılı bulduğundan dolayı teoride mümkün olmasına rağmen pratikte uygulama yapılmamaktadır.

Temiz enerji kaynakları ile hangi cihazları çalıştırabilirim?
Güneş ve rüzgâr enerjisi ile teoride her türlü cihazı çalıştırmak mümkündür. Fakat tüketim arttıkça maliyet de artacaktır. Bunun yanı sıra, güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri doğru akımda elektrik üretirler, günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihaz ise alternatif akım kullanır. Bu nedenle sistemlerde üretilen elektriği alternatif akıma çevirmek için bir inverter kullanılır. Anlık olarak çok fazla güç çeken klima, elektrikli ısıtıcı, dalgıç pompa gibi cihazlar inverter masrafını çok arttıracak ve projenin maliyetini yükseltecektir.

Hangi temiz enerji kaynağını tercih etmeliyim?
Hangi enerji kaynağının sizin için daha uygun olduğu, sistemi kurmak istediğiniz bölgedeki doğal şartlara bağlıdır. Çok güneş alan bölgelerde güneş panelleri yüksek verimde çalıştığı gibi rüzgârlı alanlarda da rüzgâr türbinlerinden faydalanılması uygundur. Fakat genel olarak bu iki kaynağın birlikte kullanılması yaz aylarında güneş panelleri ve kış aylarında rüzgâr türbini yüksek verimde çalışacağı için daha iyi bir sonuç verecektir. Rüzgâr sistemleri güneş enerjisi sistemlerine göre daha ucuzdur fakat rüzgârdan verimli faydalanılabilecek yerler güneşten faydalanılabilecek yerlerden çok daha az olduğundan iki sistemde tercih edilmekte ve uygulanmaktadır.

Ne kadar büyüklükte bir sisteme ihtiyacım olduğunu nasıl belirleyebilirim?
Ne kadar büyüklükte bir sistem kurmanız gerektiğine dair bir fikir edinebilmek için paket sistemlerimizi inceleyebilirsiniz. Bu paket sistemlerde kurulacak sistemin gücü, hangi elemanlardan oluştuğu, ne kadar üretim yaptığı, bu üretim değerleri ile hangi elektrikli cihazları hangi sürelerde çalıştırabileceğiniz ve fiyat bilgisi bulunmaktadır.

Projelendirme için sizi aradığımda hangi bilgileri vermem gerekecek?
Paket sistemleri inceledikten sonra bir temiz enerji sistemi kurmaya karar verdiyseniz projenin size özel detaylandırılması için bizi aramanız gerekmektedir. Paket sistem tümüyle sizin gereksinimlerinizi karşılıyor ise direk olarak sipariş verebilirsiniz. Proje üzerinden bazı değişiklikler yapılması istenildiği durumda ise bize, -anlık çekilen maksimum güç miktarı (W)- ve -günlük toplam tüketim (Wh/gün)- verilerinizi ulaştırdığınız takdirde projenize ait teklif en kısa zamanda size ulaştırılacaktır. Bu verileri kendiniz elde edemiyorsanız, projenin yapılacağı yerde kullanılacak elektrikli cihazların tam bir listesini ve kullanım alışkanlıklarınızı (hangi cihazı kaç gün ne kadar süreyle kullandığınız gibi) yazarak bize gönderirseniz tüketim verileriniz hesaplanarak size uygun bir proje hazırlanacaktır.

Temiz enerji sistemi nelerden oluşur, bütün bu cihazları sizden temin edebilir miyiz?
Temiz enerji sistem birimleri:
Üretim elemanı (güneş paneli ya da rüzgâr türbini)
Akü (üretilen enerjiyi depolayabilmek için)
Şarj kontrol cihazı (akülerin şarj seviyesini ayarlayabilmek için)
İnverter (doğru akımı alternatif akıma çevirebilmek için)
Olarak sıralanabilir. Rüzgâr enerjisi sistemlerinde şarj kontrol birimi türbine dâhil olduğundan ayrıca kullanılması gerekmez. Sistem için gereken bütün cihazları Soli Enerji`den temin edebilirsiniz.

Hava kapalı olsa ya da rüzgâr dursa da yine kesintisiz olarak gece-gündüz elektrik kullanmaya devam edebilir miyim?
Sistemlerimiz 2 gün süreyle hiç üretim yapmasa dahi kesintisiz (gece-gündüz) elektrik kullanmanıza olanak verecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu 2 günlük süre sizin isteğinize göre değiştirilebilir.

Bahçe ya da tarla sulama için güneş veya rüzgâr enerjisinden faydalanmak mümkün müdür?
Sulama sistemlerinde kullanılan geleneksel pompa cihazlarının anlık çektiği güç miktarının yüksek oluşu sistem maliyetini çok arttırmaktadır, bu nedenle pratikte bir uygulama yapılamamaktadır. Temiz enerji sistemleri için özel pompa sistemleri bulunmaktadır, eğer siz bu pompalardan edinebilirseniz rüzgâr ve güneş uygulaması yapılabilmektedir. Soli Enerji`nin size uygun pompayı temin hizmeti bulunmamaktadır, bu konudaki araştırmalarımız devam etmektedir.

Evimin ısıtma ihtiyacını güneş veya rüzgâr enerjisinden sağlayabilir miyim?
Elektrikli ısıtıcılar çok yüksek miktarda akım çektikleri için yatırım maliyetini büyük oranda artırmaktadırlar, bu nedenle ısıtma amaçlı bir sistem kurulması mantıksızdır. Fakat ısı pompası sistemi uygulandığı takdirde ısı pompası için gereken enerji güneş ve rüzgârdan temin edilebilir ya da güneş kolektörleri kullanılabilir. Soli Enerji`nin ısı pompası veya güneş kolektörü temin hizmeti bulunmamaktadır.

Ürettiğim elektriği devlete ya da başka bir kuruma satabilir miyim?
Avrupa ülkelerinde uygulanan çift yönlü sayaç sistemi ülkemizde henüz uygulanmamaktadır. Bu sistem ürettiğiniz elektriği akülerde depolamaya gerek kalmadan şebekeye satıp kullanacağınız elektriği de yine şebekeden satın almanız prensibine dayanır. Bu sayede akü ve şarj kontrol masrafı ortadan kalkmakta ve temiz enerji sistemlerinin şebeke elektriği bulunan yerlerde de uygulanmasına olanak sağlanmaktadır. Çift yönlü sayaç sistemlerinde eğer üretiminiz tüketiminizden fazla ise fatura ödememenin yanı sıra ürettiğiniz enerjiden gelir elde etmeniz de mümkündür. Bu sistemin Türkiyede ne zaman faaliyete geçeceği hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber enerji kanunlarında son dönemde yapılan değişiklikler böyle bir uygulamaya giden yolu açmıştır.