ATIK SU ARITMA

 Endüstrİyel Atıksu Arıtma

 Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların üretim prosesleri sonucu oluşan atıksularını geri kazanmak veya bertaraf etmek için kurmuş olduğumuz arıtma sistemlerimiz, sektör ve atıksu karakterine göre özel olarak uygulanmaktadır.

 EVSEL Atıksu Arıtma

 Evsel atıksu arıtma tesisleri, betonarme veya paket arıtma olarak sacdan imal edilir. Evsel atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtma kullanılır.  Biyolojik arıtma yöntemi, atıksudaki kirliliğin oluşturan mikroorganizmalar tarafından giderilmesidir.  

 PAKET Arıtma Sistemleri

 Paket arıtma sistemleri, evsel, endüstriyel nitelikli atıksu oluşumun söz konusu olduğu nüfusu az olan turistik tesisler, yazlıklar gibi yerleşim alanları ile şantiyeler, fabrikalar ve üretim tesislerinde uygulama alanı bulmaktadır.

 

YUNCEY - | Su Arıtma Sistemleri |                                  ®  RcMedya ©                                     Tel : 0332.351 51 82