DEALKALİZASYON SİSTEMLERİ

   Dealkalizasyon alkalinitenin giderilmesi işlemidir. Alkalinite sertlik gibi önemli fakat daha spesifik bir problemdir ve sudaki karbonat (CO) ve bikarbonat (HCO) iyonlarından ileri gelir. Suda alkalinitenin belirli değerden yüksek olması pH sıçramalarına neden olur.

   Tekstil endüstrisinde boyamada kullanılacak suyun alkalinitesinin (Fenolftalin alkalinitesi) en fazla 60-80 mg/lt civarında olması istenilen veya bulunması gereken bir üst değerdir. Daha yüksek değerlerde olması (örneğin 200-250 mg/lt arasında) çeşitli problemler yaratmaya başlar. Bunların başında pH sıçramaları gelir. Yani yüksek alkalinite içeren su ile boyama yapmaya başlanır ve bunun için bir tedbir alınmazsa, boya difüzyonuna bağlı olarak abraj, tuşe, kanat farklılıkları, kumaş üzerinde beyaz çökeltiler v.b. çok çeşitli olumsuzluklar meydana gelir.

  Alkalinite değerinin 300-500 mg/lt üzerinde olması halinde ise yukarıda bahsedilen olumsuzluklar daha da kuvvetle kendini hissettirir. Bu olumsuzlukları geçici olarak önlemek ileri bir işletme maliyetini gerektirir. Bu nedenle, eğer suyun alkalinitesi 100 mg/lt’yi geçiyorsa bir Dealkalizasyon tesisine kesinlikle ihtiyaç vardır.

  Yumuşatma sistemlerinden önce kurulan Dealkalizasyon sistemi yumuşatmanın yükünü ve tuz sarfiyatını azaltır, sudaki Fe iyonlarının belli değerde oksidasyonunu ve en önemlisi kullanılan kimyasallarının %6-8 oranında azalmasını sağlar. Dealkalizasyon sistemleri tam otomatik olarak dizayn edilmekte olup, anahtar teslimi olarak müşterilere sunulmaktadır.

YUNCEY - | Su Arıtma Sistemleri |                                  ®  RcMedya ©                                     Tel : 0332.351 51 82