DEİYONİZASYON SİSTEMLERİ

  Deiyonizasyon tesisleri genel olarak, yüksek basınçlı boyler takviye suyu ve ilaç sanayi, kimya sanayi, petrokimya sanayi ve elektronik sanayinde ihtiyaç duyulan saf ve / veya ultrasaf suyun temininde kullanılmaktadır.

 

  YUNCEY Deiyonizasyon Tesisleri, katyon ve anyon değiştirici reçine içeren iki ayrı basınçlı tanktan oluşmaktadır. Ham su parametrelerine ve saf su kalitesine bağlı olarak farklı reçine tipleri kullanılabilmektedir. Önce sudaki katyonlar, reçineye bağlı hidrojen iyonu ile yer değiştirmektedir. Ardından anyon kolona geçen sudaki anyonlar, reçineye bağlı hidroksit iyonları ile yer değiştirmektedir. Katyon ve anyon reçine kolonlarından geçen su, hidrojen ve hidroksit iyonlarının kimyasal birleşimi olan saf sudur.

Kullanım Alanları :

Yüksek basınçlı buhar kazanı beslemesi

Bilgisayar chip yıkama

İlaç sanayi proses suyu

Mikro elektronik

YUNCEY - | Su Arıtma Sistemleri |                                  ®  RcMedya ©                                     Tel : 0332.351 51 82