DOZAJ POMPASI

   Dozaj pompaları genel olarak bir kimyasal maddeyi ( klor, pH ayarlayıcısı, vb.) oransal bir nitelikle başka bir yere transfer işinde kullanılır.bu transferi sağlayan otomasyon düz elektrik kontağı veya herhangi bir sinyal olabileceği gibi bir elektrotla da sağlanabilir.

  Özellikle havuzlarda klorlama işinde yaygın olarak kullanılan dozaj pompalarının çeşitli tip ve kapasitelerini, dozaj pompası aksesuarlarını Poli Kimya portföyünde bulabilirsiniz. Bu konuda bilgi veya fiyat almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

 

  

YUNCEY - | Su Arıtma Sistemleri |                                  ®  RcMedya ©                                     Tel : 0332.351 51 82