NANO FİLTRASYON

Günümüzde her türlü üretimde gelişen teknoloji ile birlikte NANO teknoloji ismini sık sık duyar olduk. Bu teknolojinin YUNCEY'in profesyonellik alanı olan su filtrasyonu prosesleri gelişimine de damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Bugün artık NANO membran prosesleri sayesinde suyun içinden nokta tayini ile seçilen bir yada birkaç element diğerlerinden bağımsız olarak alınabilmektedir. Bu sayede su istenilen oranda ve istenilen değerlerinde çok kesin ayrımlar ile arıtılabilmektedir. Bunun ile birlikte yine NANO filtrasyon sayesinde sadece suyun arıtılması değil suyun içinde ki kıymetli parametrelerin yoğunlaştırılarak tekrar ekonomiye kazandırılması da mümkün olmaktadır. Örneğin, peynir altı sularında yada değerli maden içeren sularda ekonomik kazanç getirecek maden yada özlerin sudan ayrıştırılması mümkün olmaktadır. Nano sistemlere giren yoğun su bir taraftan saflaştırılarak verilirken diğer taraftan ise değerli parametrelerin konsantreleştirilmesi ile yoğunlaştırılan geri dönüşümü mümkün çözelti elde edilebilmektedir.

NANO filtrasyon sistemlerinde prensipte Reverse Osmoz membran teknolojileri benzeri bir proses kullanılmaktadır. Ancak Reverse Osmoz membranlarında farklı olmak üzere NANO filtrasyon cihazlarında gözenekler (porlar) daha büyük seçildiğinden genellikle iletkenlikte ancak çok sınırlı ölçüde arıtım sağlarlar. Bunun ile birlikte suyun kalıcı ve geçici sertliğini oluşturan Ca, Mg, HCO3 benzeri parametrelerin, suyun iletkenliğinde daha etkin olan Na, CI, SO4 gibi parametrelerden nispeten daha büyük ve daha ağır oluşları sebebi ile NANO filtrasyon sistemleri ile tutulması nispeten çok daha kolay olur. Yani Nano filtrasyon üniteleri, örneğin suyun iletkenliğinin düşürülmesinin çok önemli olmadığı noktalarda su yumuşatıcısı olarak kullanılabilmesi mümkün olabilmektedir.

YUNCEY - | Su Arıtma Sistemleri |                                  ®  RcMedya ©                                     Tel : 0332.351 51 82