SU MİNARELLERİ

Antrasit...

EN 12909 standartlarına göre sınıflandırılmış doğal antrasit ; askıda katı maddeler olarak adlandırılan suda çözünmeyen kum .çamur ve tortuların giderilmesi , içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılır. Kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarının tortudan korunmasını sağlar. Böylece su. minimum mikronojlara inerek tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüm kazanır. Antrasit filtrelerde ise filtrasyon sadece, süzme etkisiyle değil aynı zamanda adsorpsiyon etkisi ile de gerçekleşir. Doğru dizayn ve seçim yapıldığı takdirde 10 mikron hassasiyete kadar oldukça efektif ve güvenilir bir şekilde filtre edebilirler.

Aktif Karbon...

Aktif karbon, absorbsiyon kapasitesi yüksek fizikokimyasal arıtmada kullanılan bir mineraldir. Aktif karbon minerali sularda; renk, tat , koku veren eriyik gazların, çözülmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerin sudan uzaklaştırılmasında kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına) 1000-1 500m /gr) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu,bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa, bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

Crystal Right...

Kendi kendini sterilize etme özelliğine sahip Sanitizer Sistemi kuyu sularının arıtımında ideal bir çözümdür. Dünyada bir benzeri daha olmayan bu ürün, biryandan su sertliğini giderirken bir yandan da demir ve manganez giderimini de tek aşamada gerçekleştirir. Aynı zamanda sistem her rejenerasyonda kendi kendini sterilize eder. Sanitizer Sisteminin benzersiz özellikleri, iki farklı teknolojinin ürünüdür.

Silifoz...

Silifoz sıcak veya soğuk su ile temas eden tüm metal yüzeylerde, pas, korozyon ve kireç taşı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Silifoz suyun içinde dolaştığı metalin yüzeyini çok ince fakat sağlam bir fosfat filmi şeklinde kaplayarak, metalle suyun temasını kesmektetir. Suda çözünen 2-3 ppm Fosfat (P2O5 (molekülleri suda bulunan ve kalıcı sertliği meydana getiren kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın kireç taşı halinde su dolaşım sistemine çökmesini önler. Silifoz 'un çözünmesi neticesinde suya geçen fosfat, kalsiyum ve mag-nezyum karbonat iyonlarının arasına girerek onu parçalar ve tekrar kireç taşı oluşumunu önler.

Birm...

Birm medyası suda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan bileşiklerinin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Katalizör etkisi göstererek çözünmüş oksijenle, demir -mangan bileşiklerinin etkileşimini sağlar. Bu sayede demir ve mangan bileşikleri medya içerisinde çöktürülerek filtre edilirler. Birm medyası suda çözünmediği için diğer demir mangan giderim metotlarına göre oldukça ekonomiktir. Medyanın temizliği ise yalnızca ters yıkama ile yapılmaktadır.

Tablet Tuz...

Su yumuşatma reçinelerinin rejenerasyonunda kullanılmaktadır.

Quartz Kum...

Tortu filtrelerinin iç dolgu maddesi olarak kullanılan Quartz kum askıda katı maddelerin ve bulanıklığının tutulması amacıyla kullanılmaktadır. Quartz kum değişik granülasyonlarda çok katmalı olarak tortu filtrelerine konulmaktadır.

YUNCEY - | Su Arıtma Sistemleri |                                  ®  RcMedya ©                                     Tel : 0332.351 51 82